Jeugdland 2022

Nog een week en dan is het zover. Na 2, door COVID-19, afgelaste edities, mogen we weer! Jeugdland editie 23 zal van start gaan op maandag 15 augustus. Deze keer met het thema Zomercarnaval.

Nadat eind februari alle beperkingen werden afgeschaft, besloot de organisatie dat we konden beginnen met het regelen van alle zaken die nodig zijn om Jeugdland mogelijk te maken. Na de voorjaarsvakantie konden de werkgroepleden samen komen voor een eerste vergadering. Overleg werd gepleegd met Stichting Rozenburg bloeit, data gepland, de vergunning aangevraagd, de tent gereserveerd, sponsoren aangeschreven. 

Het overleg met Stichting Rozenburg Bloeit bracht de mogelijkheid om sommige gezinnen via de basisscholen te ondersteunen met het deelnemen aan Jeugdland en de aanvraag van een bewonersinitiatief voor een extra financiële bijdrage voor Jeugdland. Wat zijn we hier enorm blij mee!

Ook hebben dit jaar zich vele, nieuwe sponsoren aangemeld en hebben bestaande sponsoren hun bijdrage gecontinueerd en menigeen zelfs verhoogd. Via deze weg willen we hen alvast bedanken voor hun bijdrage. Zonder al deze bijdragen zou Jeugdland niet door kunnen gaan.

Doordat het allemaal korter dag was, dan normaal, zijn er dit jaar wat zaken verandert. Zo werden de aanmeldavond en de betaalavond samengevoegd tot één avond en was de vrijwilligersavond later dan normaal. Een verandering in het programma is het vervallen van het zwembad. Zij kunnen ons dit jaar helaas geen onderdak bieden, door een tekort aan mensen. Gelukkig stelt ASV Indus ’67 hun terrein voor ons open en hebben we een grandioos waterfestijn kunnen organiseren ter vervanging.

Er zijn dit jaar bijna 300 kinderen die deelnemen. Aangezien we plek hebben voor 400 kinderen, is er nog voldoende plaats om Rozenburgse kinderen in groepen te plaatsen. 

Ook hebben zich al ongeveer 150 vrijwilligers aangemeld. De catering, de crea, de EHBO, de mini’s en de technische dienst zijn al helemaal voorzien van de benodigde vrijwilligers. Maar ondanks dat we enorm blij zijn met de hulp van al deze mensen, zijn we nog dringend op zoek naar mensen die ons kunnen helpen. 

Voor de sport en spelactiviteiten komen we zowel dinsdag, als woensdag nog 10 mensen tekort. Voor de groepsbegeleiding zijn we voor alle dagen nog hard op zoek naar zowel senior-, als juniorbegeleiders, want sommige groepen hebben op dagen nog hélémaal GEEN vrijwilligers. 

Dus… Bent u in de gelegenheid en wilt u de Rozenburgse basisschooljeugd helpen een fantastische week te bezorgen? Meld u aan via aanmeldenjeugdland@hotmail.com of loop zondag 14 augustus tussen 13:00 uur en 15:00 uur langs de Jeugdlandtent op het Molenveld!